Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: καλλιόπη

καλλιόπη

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

τουαλέτα