Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: λελεδόνια

λελεδόνια

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

τα χελιδόνια της απολύσεως