Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Στον καιρό

Στον καιρό

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Άκυρο