Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: τραβάω

τραβάω

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Επεξήγηση

έχω ερωτική σχέση με κάποιον ή κάποια.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τραβάω τη Σούλα.

Έχω σχέση με τη Σούλα.

Σχόλια

Το τραβιέμαι και όχι το τραβάω χρησιμοποιείται για την υπόψιν επεξήγηση.