Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα - Λέξη: Ξεσλόγιαστος

Ξεσλόγιαστος

Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Παλατίτσια Ημαθίας

Μετάφραση

Ξεντραύλιστος

Επεξήγηση

Αυτός που έχει χάσει κάθε λογική, που κάνει του κεφαλιού του..