Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Γκόλιους, γκόλια

Γκόλιους, γκόλια

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Γυμνός, γυμνή