Διάλεκτος: Λευκαδίτικα - Λέξη: ποτεαάρος

ποτεαάρος

Διάλεκτος: Λευκαδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά / Τόπος που μιλείται: νησί Λευκάδας

Επεξήγηση

ιδιοκτήτης αφέντης

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τον ήβραμε λοιπόν τον ποτεσάρο!!

τον βρήκαμε λοιπόν τον ιδιοκτήτη!