Διάλεκτος: Λευκαδίτικα

Λευκαδίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Ιόνια νησιά

Τόπος που μιλείται: νησί Λευκάδας

Λέξεις

Μ

Φ