Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: χειρουργείο

χειρουργείο

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

one night stand (σεξ μίας βραδιάς)