Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: σπάσε

σπάσε

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

φύγε