Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: πιάνω

πιάνω

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μένω έγκυος. Αόρ. πιάσα. Επίσης λέγεται και πομίσκω σού φσάχ (αόρ. πόμα σού φσάχ), απομένω στο παιδί.