Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σάι

σάι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Είδοςκοκκινωπού χώματος, που αναμιγνυόμενο μενερό, αλάτι και στύψη, χρησιμοποιούταν για την επεξεργασία δερμάτων (βάζοντας το δέρμα μέσα στο μίγμα αυτό περίπου μια βδομάδα).