Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: Απολελέ

Απολελέ

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

Απολύομαι από φαντάρος