Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γούντουρις

γούντουρις

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

παπούτσια

Σχόλια

σερνικού γούντουρις είναι τα αντρικά, ναίκας γούντουρις τα γυναικεία παπούτσια