Διάλεκτος: Καραγκούνικα - Λέξη: το μισάδι

το μισάδι

Διάλεκτος: Καραγκούνικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

το τέταρτο

Επεξήγηση

Το μισό του μισού, δηλ. το 1/4