Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ζαβαλού

ζαβαλού

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

λεπτός

Επεξήγηση

πληθ. ζαβαλούϊα