Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κατακολάω

κατακολάω

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

διώχνω

Επεξήγηση

αόριστος κατακόλτσα

Σχόλια

σημαίνει και κυνηγάω. Αόριστος: κατακόλτσα