Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γζμ

γζμ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κορίτσι

Επεξήγηση

τονίζεται στο ζ