Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπαζλαμάτσα

μπαζλαμάτσα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ζυμάρι

Επεξήγηση

λέξη ηχοποιημένη, απο τον ήχο που παράγεται κατά τη διαδικασία του ζυμάματος