Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντολάχ'

ντολάχ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γκέτα

Επεξήγηση

Πληθ. ντολάχια