Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: πλεξία

πλεξία

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

πλεξίδα

Επεξήγηση

Πληθ. πλεξίις