Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: μπρούκλης

μπρούκλης

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

πλούσιος

Επεξήγηση

Από τους Ελληνοαμερικάνους από το Μπρούκλιν