Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: την κάνω

την κάνω

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

φεύγω