Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: αλιτρούδ'

αλιτρούδ'

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

αλέτρι για σπορά