Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσουφάλ'

τσουφάλ'

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κεφάλι