Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: προμήθεια

προμήθεια

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

συμβουλή