Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ζωνάρ

ζωνάρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ζωνάρι

Σχόλια

Λέγεται και κεμέρ.