Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Ανεβράει

Ανεβράει

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Βγάζει συνέχεια