Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα - Λέξη: συκομαΐδα

συκομαΐδα

Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Παλατίτσια Ημαθίας

Μετάφραση

αποξηραμένο σύκο

Επεξήγηση

Είναι αυτά τα σύκα που ξεραίνονται στον ήλιο. Μεταφορικά λέμε" δες τον αυτόν φάτσα..! Σαν καμιά σκομαΐδα γίνκε..."