Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσί ντάμα

τσί ντάμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μαζί

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ζορμόντσις τούν παίνιξαμ' τσί ντάμα;

Ξέχασες που πηγαίναμε μαζί;