Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σέμι

σέμι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ώμος

Επεξήγηση

Πληθ. σέμια