Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αμπαρλίκη

αμπαρλίκη

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

η αποθήκη