Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γαϊντούρ

γαϊντούρ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γαϊδούρι

Επεξήγηση

-

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τσανό γαΐνουριού βιλί!

Τρελλού γαΐδάρου πέος! (βρισιά)

Να πυάσω μι ου γαΐντούρ

Θα πάω με το γαΐδούρι