Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπουνάκης/η μπουνάκω

μπουνάκης/η μπουνάκω

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Χαζός/αγαθός