Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: παιί

παιί

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

παιδί

Επεξήγηση

λέγεται και φσάχ και κλάτς

Σχόλια

συνήθως βέβαια παιί λέγεται το αγόρι.