Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κλάτς

κλάτς

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

παιδί

Επεξήγηση

λέγεται και παιί και φσάχ