Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ρανώ

ρανώ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βλέπω

Επεξήγηση

-