Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: Γκαγκτζια

Γκαγκτζια

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Επεξήγηση

Αγριος βατος

Σχόλια

Λέγεται και γκακτσιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, με καρπούς βρώσιμους, κόκκινους, που μοιάζουν με του Πυράκανθου.

Οι καρποί της ονομάζονται γκάκτσα .