Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μελό

μελό

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μυαλό

Επεξήγηση

-