Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: ζουφώνω

ζουφώνω

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

κουρνιάζω

Επεξήγηση

-