Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γκυλιντιρός

γκυλιντιρός

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Είδος χορού (κυκλικός). Λέγεται και τσιραφά ή χοπλαμάς