Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ναίκα

ναίκα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γυναίκα

Επεξήγηση

Πληθ. ναίτσις