Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: πίς

πίς

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μικρό

Επεξήγηση

Χρησιμοποιείται για κάτι που είναι πολύ μικρό