Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: ακσαβουγή

ακσαβουγή

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πέος

Επεξήγηση

-