Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κιλειδί

κιλειδί

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κλειδί

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Μπαά μ' Αβργάμ' ναίκα χάστην ντού κιλειδί τ'. Χώρας ντού κιλειδί τύρας ντού τιρπί ντέ νίγτι

Η γυναίκα του θείου μου του Αβραάμ έχασε το κλειδί της, με ξένο κλειδί δεν ανοίγει η κλειδαριά της πόρτας