Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: φκάλι

φκάλι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σκούπα

Επεξήγηση

πληθ. φκάλια