Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: Γκουργκουλιάνα

Γκουργκουλιάνα

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Μετάφραση

Μικρό μανιτάρι

Επεξήγηση

Μανιτάρι που δεν έχει ανοίξει