Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιαγλίχ

γιαγλίχ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

μαντήλι

Επεξήγηση

Το γιαγλίχ είναι μεγάλο μαντήλι