Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αλλαζιέμι

αλλαζιέμι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

αλλάζω ρούχα