Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τυφερός

τυφερός

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

τρυφερός

Επεξήγηση

σημαίνει και μαλακός